LOADING...

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem ApartmanyJaJ-Bavorsko, Jana Záhorová, IČ: 08189030, sídlem Ciolkovského 851/3, Praha 6 (dále jen „správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů.

Pro účel stanovený níže jsou zpracovávány následující údaje v tomto rozsahu:

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail

Účelem zpracování těchto osobních údajů je:

  • vedení evidence v Knize hostů plynoucí ze zákonné povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb.
  • kontaktování subjektu údajů prostřednictvím e- mailu nebo telefonu v případě, že bude potřeba předat informace týkající se rezervace pobytu nebo ubytovací jednotky.

Předmětné osobní údaje jsou uloženy po zákonem stanovenou dobu v databázi správce. 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Při realizaci rezervace můžete být požádáni o doplnění osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.